Huisregels winkelcentrum van Hogendorpkwartier

Home / Huisregels winkelcentrum van Hogendorpkwartier

Omdat wij u als gast op Winkelcentrum van Hogendorpkwartier plezierig willen laten winkelen, maken wij u graag attent op de regels die in ons winkelcentrum van toepassing zijn. Wij verzoeken u kennis te nemen van deze huishoudelijke regels om prettig winkelen binnen ons winkelcentrum.

 • Help het winkelcentrum en de parkeerterrein schoon te houden. Afval, sigarettenpeuken, kauwgom e.d. dienen te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken en asbakken.
 • Diverse camera’s en de medewerkers van de beveiliging waken over het winkelcentrum.
 • Honden zijn toegestaan mits aangelijnd.  U dient eventuele ontlasting van uw hond op te ruimen.
 • Fietsen, bromfietsen en scooters dienen te worden gestald in de daartoe bestemde plaatsen.
 • Het berijden van een (brom)fiets en/of scooter in het winkelcentrum is niet toegestaan.
 • Gemotoriseerde invalidenwagens dienen zich stapvoets voort te bewegen.
 • Rondhangen in en om het winkelcentrum, parkeervoorzieningen, hangen tegen winkelpuien en is niet toegestaan. We hebben daarvoor speciale zitjes en horeca gelegenheden.
 • Rolschaatsen, skeeleren, skateboarden, steppen, spelen met ballen en radiografisch bestuurbare auto’s in ons winkelcentrum is niet toegestaan.
 • Het gebruik van alcohol is uitsluitend toegestaan in de daartoe bestemde horecagelegenheden.
 • Het is niet toegestaan om drugs te gebruiken dan wel te verhandelen.
 • De verspreiding van handels- en reclamedrukwerk, de verkoop van de Straatkrant, het werven van abonnementen, enquêteren, collecteren, bedelen, musiceren en optreden, venten, filmen, fotograferen en/of het maken van TV- of radio-opnamen alsmede het ophangen van posters en/of ander materiaal niet is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Management. Het Management behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen toestemming te weigeren. Dit geldt zowel voor het winkelcentrum als voor het parkeerterrein.
 • Hinderlijk samenscholen, het belemmeren c.q. hinderen van winkelend publiek, het veroorzaken van geluidsoverlast en/of het verstoren van de openbare orde en veiligheid in ruime zin is niet toegestaan.
 • Op het parkeerterrein zijn de bepalingen van de wegenverkeerswetgeving van toepassing.
 • Parkeren geschiedt op eigen risico.
 • Aanwijzingen van het Management of van de aanwezige beveiliging dienen ten alle tijden (ook in geval van calamiteiten) te worden opgevolgd.
 • Personen die door het Management of de Beveiliging worden verzocht het winkelcentrum te verlaten dienen hieraan direct gevolg te geven, bij gebreke waarvan kan worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging op basis van lokaal-/erfvredebreuk.
 • In Winkelcentrum van Hogendorpkwartier vinden regelmatig gezellige activiteiten plaats. Van deze activiteiten worden ook video opnamen gemaakt en foto’s welke op onze social media kanalen gedeeld worden.
 • Bij constatering van vandalisme, opzettelijke vervuiling, beschadiging of misbruik van de centruminrichting, (winkel)diefstal, of overtreding van de huisregels, kan de toegang tot het winkelcentrum en de parkeerterrein worden ontzegd. Bij vernieling en/of beschadiging zal de schade ten alle tijden verhaald worden op de veroorzaker. Van alle overtredingen wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Het Management is niet aansprakelijk voor schade aan en of diefstal van persoonlijke bezittingen en/of voertuigen van bezoekers. Deze huisregels zijn van kracht in winkelcentrum van Hogendorpkwartier het parkeerterrein. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het Management en/of beveiliging. Het Management is gerechtigd de huisregels ten alle tijden te wijzigen of aan te vullen.